දුමින්ද සිල්වාට මරණ දඬුවමද.. නිදහසද.. තීරණාත්මක අවසන් තීන්දුව 12 වැනිදා..

මහාධිකරණය විසින් මරණ දඬුවම නියම කර දැනට බන්ධනාගාරයේ රදවා සිටින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී දුමින්ද සිල්වා මහතා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ගොනු කරන ලද අභියාචනයේ තීන්දුව එළැඹෙන 11 වැනි ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී භාරත ලක්‍ෂමන් ඇතුළු පුද්ගලයන් 05 දෙනෙක් 2011 වසරේ ඔක්තොම්බර් 08 වැනිදා වෙඩි තබා ඝාතනය කලේ යයි ගොනු කර තිබූ නඩුවකට අදාලව මහාධිකරණය විසින්
2015.09.08 දින මරණ දඬුවම නියම කරනු ලැබ ඇත.