මුස්ලිම් කොංග්‍රසය අවසන් තීන්දුව ගනියි

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය සිය සහයෝගය රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රමුඛ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පළ කරන බව පවසනවා.

ඒ බව තහවුරු කළේ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆයිසල් කාසිම් විසින්.

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු 7 දෙනෙකු සිටිනවා.

ඉන් 4 දෙනෙකු එක්සත් ජාතික පෙරමුණෙන් ද
දෙදෙනෙකු ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ද එක් අයෙකු මුස්ලිම් කොංග්‍රසයෙන්ද තරග කර පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි තිබෙනවා.

එහි නායකත්වය දරන්නේ රවූෆ් හකීම් විසින්.