රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනවලට හමුදා ආරක්ෂාව !

රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනවලට හමුදා ආරක්ෂාව යෙදවීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා උපදෙස් දී ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ කිසියම් කඩාකප්පල්කාරී පිරිසක් ස්වාධීන රූපවාහිනියේ ප්‍රවෘත්ති මැදිරියට ගොස් එහි සිටි
සේවකයෙන් කිහිපදෙනෙකු පන්නා දමා ඇති බව වාර්තා වේ.