එක්සත් ජාතික පක්ෂය පිරිමි ගණිකා මඩමක්

එක්සත් ජාතික පක්ෂය පිරිමි ගණිකා මඩමක් බවට පත්වී ඇති බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආනන්ද අලුත්ගමගේ ඊයේ (30) පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් සඳහන් කර සිටියා.

පසුගිය මැතිවරණයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි
අලුත්ගමගේ මහතා පෙරේදා  (29) දිනයේ නව රජයට එක් වුනා.