ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ නායකත්වය අශාන් ප්‍රියන්ජන්ට

මැයි මස අගභාගයේදී ආරම්භ වීමට නියමිත නිල නොවන සිව්දින ටෙස්ට් තරග තුනකින් සහ එක්දින තරග තුනකින් සමන්විත  ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ ඉන්දියානු සංචාරයට සහභාගීවන ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ නායකත්වයට අශාන් ප්‍රියන්ජන් නම් කර තිබේ.