රනිල් හමුවීමට විදෙස් මාධ්‍යවේදීන් අරලියගහ මැඳුරට

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ විදේශ මාධ්‍යවේදීන් අතර හමුවක් මේ වන විට අරලියගහ මැඳුරේදී ඇරඹීමට නියමිතව තිබේ.

මෙම මාධ්‍ය හමුවට සහභාගීවීම සඳහා විදේශ මාධ්‍යවේදී රැසක් අරලියග
මන්දිරයට පැමිණෙමින් සිටී.