නිල රථ ගැන රන්ජන්ගෙන් තීරණයක්

සමාජ ජවිබලගැන්වීම් හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක තමන් සතුව තිබූ රාජකාරී නිල රථ යළි භාර දී තිබෙනවා.

ඒවා භාර දුන් බවට වූ ලිපියක් හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් ප්‍රසිද්ධ කිරීමට ද කටයුතු කර තිබීම විශේෂත්වයක්.

ඒ අනුව වාහන 03ක් යළි භාර දීමට කටයුතු කර ඇති
බවයි එම ලිපියේ දැක්වෙන්නේ.

අදාළ ලිපිය පහතින්..