අසංක දොඩංවල මියයයි !

ජනාධිපති සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී අසංක දොඩංවල මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

ආරක්ෂක අමාතයංශයේ, පරිසර හා මහවැලි අමාත්‍යංශවල ජනාධිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කරනු ලැබුවේ ඒ මහතාය.

ඒ මහතා මහනුවර නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිවරයා ලෙස
ද කලක් කටයුතු කළේය.

ඔහු මහනුවර ත්‍රිත්ව විදුහලේ ආදිශිෂ්‍යයෙකි.
gossip lanka