05 වැනිදා ඒකාබද්දය කොළඹ වටලා හර්තාල්..

එළැඹෙන සැප්තැම්බර් 05 වැනිදා කොළඹ නගරය වටලා හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන බව ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය සදහන් කරයි.

ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය විසින් පවත්වන ලද මාධ්‍ය හමු අමතමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී රන්ජිත් සොයිසා හා
පළාත් සභා මන්ත‍්‍රී උපාලි කොඩිකාර මේ බව සදහන් කලහ.