පුහුණුකරු නොමැතිව හඩා වැටුණු ධාවනශුරිය (video)

මීටර් 800 කාන්තා ධාවන ඉසව්වේ මූලික වටයේ තරගයට එක් වූ නිමාලි ලියනආරච්චි ඊයේ (27) හිමි කර ගත්තේ 4 වන ස්ථානයයි. තරගය අවසන් වීමෙන් පසු ඇය පැවසුවේ සිය පුහුණුුකරු සිටියේ නම් මීට වඩා දක්ෂතා දැක්වීමට තමන්ට හැකියාව තිබූ බවයි.

ඇය ඉන්දුනියාවේ සිට මේ බව කියා සිටියේ කදුලු
සලමින්. එම වීඩියෝව පහතින්