සන්සුන්ව කටයුතු කරන්න - මහින්ද ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි

තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශයේ ඇති වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සන්සුන්ව කටයුතු කරන්නැයි හිටපු ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනතාව ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ
කොළඹදී මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශයක් කරමිනි.