හිටපු අධිපති සාක්ෂි දෙන්න එද්දි නියෝජ්‍ය අධිපති කාමරේක හැංගිලා

බැඳුම්කර විමර්ශණ ජනාධිපති කොමිසමට සාක්ෂි දීම සඳහා අද දිනයේදී හිටපු මහබැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා පැමිණි අතර එහිදී එම පරිශ්‍රය තුළ සිදු වූ එක් සිදුවීමක් පිළිබදව මේ වනවිට දැඩි කතාබහක් ඇතිවී තිබේ.

එනම් ජනාධිපති විමර්ශණ කොමිසම පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇති නීතිපති දෙපාර්ථමේන්තුවේ කාමරයක් තුල මහබැංකු නියෝජ්‍ය අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා සැරිසරමින් සිටීමයි.


ඔහු මෙම ස්ථානයට පැමිණියේ කුමකටද යන්න මෙතෙක් අනාවරනය වී නොමැත.
නීතිපති දෙපාර්ථමේන්තුවේ එම කාමරය තුළ පිටස්තර කිසිවෙකුට ඇතුල්වීම තහනම් වන නමුත් නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයා මෙම ස්ථානයේ රැදී සිටියේ කුමන හේතුවකටද යන්න  මාධ්‍යවේදීන් තුළ මේ වනවිට දැඩි කතාබහක් ඇතිව තිබේ