gossip lanka

ජනවාරි 1 වනදා සිට VAT නොගසන භාණ්ඩ හා සේවා ලැයිස්තුව මෙන්න

2024 ජනවාරි 01වැනිදා සිට හෝ එදිනට පසු ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වැට් බද්දෙන් නිදහස් කරන ලද භාණ්ඩ හා සේවා ලැයිස්තුව දේශීය ආදායම්  දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කර තිබේ.එම ලැයිස්තුව පහතින් දැක්වේ.

(1) සැපයුම් හෝ ආනයනය

* තිරිඟු සහ තිරිඟු පිටි

* ළදරු කිරිපිටි

* සුවඳ විලවුන් නොවන ඖෂධ නිෂ්පාදන, ඒ සඳහා භාවිත කරන අමුද්‍රව්‍ය

*ආයුර්වේද ඖෂධ වර්ග

*පිරිපහදු නොකරන ඛනිජ තෙල්, භූමිතෙල්, ගුවන්යානා ඉන්ධන, නැව් සඳහා වන ඉන්ධන

*කෘත්‍රිම අත් පා, කිහිලිකරු, රෝද පුටු, ශ්‍රවණාධාර උපකරණ, සුදු සැරයටි , බ්‍රේල් යතුරු ලියන යන්ත්‍ර සහ කොටස්, බ්‍රේල් ලිවීමේ කඩදාසි, බ්‍රේල් ලිවීමේ පුවරු

* ජෛව පොහොර, ආටිමියා බිත්තර සහ පීට් පාසි

* කෘෂි කාර්මික බීජ, කෘෂි කාර්මික පැළ, ඉස්සන් සඳහා ආහාර සහ කුකුළු ආහාර හැර සත්ත්ව ආහාර

* රෙදිපිළි කර්මාන්තය සඳහා භාවිත කරන නූල්

*අත්යන්ත්‍ර කර්මාන්තය සඳහා භාවිත කරන ඩයි වර්ග

(2) සැපැයුම්

* ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝ හවුල් ව්‍යාපාරයන් විසින් සපයනු ලබන අධ්‍යාපනික සේවා

පොදු මගී ප්‍රවාහන සේවා (ගුවන් ප්‍රවාහනය, ජල ප්‍රවාහනය, සංචාරකයන් ප්‍රවාහනය, විනෝද චාරිකා සහ කුලී රථ සේවා)

*විදුලිය ඇතුළු බෙදාහැරීම්

*යම් ආයතනයක් හෝ පුද්ගලයෙකු විසින් භූමිදාන සහ ආදාහන කටයුතු සම්බන්ධ සේවාවන්

* බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන් තොටුපොළේ ආගමන කවුලුවට ඔබ්බෙන් පිහිටා තිබෙන අවන්හල් සේවා

*1996 අංක 9 දරන රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික වරප්‍රසාද පනතේ විධිවිධානවලට අදාළ වන ඕනෑම රාජ්‍යයක හෝ ඕනෑම සංවිධානයක මෙහෙවර සඳහා සපයන භාණ්ඩ හා සේවා

* සහන සඳහා විදේශීය සංවිධාන විසින් ඍජුවම අරමුදල් සපයන භාණ්ඩ හෝ සේවා

- ස්වාභාවික හෝ මානව විපත් හෝ කිසියම් ක්‍රියාකාරකමක් නිසා ඇති වන හදිසි ආපදා

* පහත සඳහන් මූල්‍ය සේවා

* යම් ජංගම, තැන්පතු හෝ ඉතුරුම් ගිණුමක් පවත්වාගෙන යාම

* මුදල් හුවමාරුව

* යම් නෝට්ටුවක හිමිකාරීත්වය පැවැරීම, ගෙවීම් සඳහා නියෝග, චෙක්පත් හෝ ණයවර ලිපි, ඒ සඳහා මුදල් ගෙවීම, රැස්කිරීම හෝ ඒවායේ අයිතිය පැවරීම  * නිකුත් කිරීම , වෙන්කිරීම, හිමිකාත්වය පැවරීම , ඕනෑම ණය සුරක්‍ෂිතතාවක් අනුමත කිරීම හෝ පිළිගැනීම, ඕනෑම පුද්ගලයෙකු විසින් ගෙවිය යුතු මුදල්

* යම් කොටස් සුරැකුමක අයිතිය වෙන්කිරීම හෝ පැවරීම
*යම් සම කොටස් සුරැකුම්පතක්, ණය සුරැකුම්පතක් හෝ සහභාගී  සුරැකුම්පතක් නිකුත් කිරීම,පැවරීම  හෝ අතුරු පැවරීම

*යම් ණය මුදලක්, අත්තිකාරම් මුදලක් හෝ බැරපතක් ලබාදීම

* ජීවිත රක්‍ෂණය, 'අග්‍රහාර' රක්‍ෂණය සහ භෝග සහ පශු සම්පත් රක්‍ෂණය

* මහ බැංකුව ව්සින් අනුමත කරන ලද බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක යෝජනා ක්‍රම හෝ වෙනත් යෝජනා ක්‍රම

* (IX) රෝහල් කාමර ගාස්තු හැර එවැනි සත්කාර සපයන වෛද්‍ය ආයතන හෝ වෘත්තීමය වශයෙන් සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයන් විසින් සපයනු ලබන සියලුම සෞඛ්‍ය සේවා

* (X) 2007 අංක 48 දරන විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටතේ විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්දට යටත්ව ආනයනය කරන භාණ්ඩ

* (Xl) දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන අත්යන්ත්‍ර රෙදිපිළි

* (Xll) දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන සහල්, සහල් පිටි සහ පාන්

* (Xill) ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදිත පිරිසැකසුම් නොකළ කෘෂිකාර්මික උද්‍යාන, විද්‍යාත්මක හෝ මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන

*(XIV) ශල්‍යකර්ම සඳහා භාවිත කරන දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන ශල්‍යකර්ම දැල් රෙදි(ගෝස්)

* (XV) 1979 අංක 40 දරන ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටතේ නිශ්චිත අනුපාතයකට යටත් වන රෙදි

*(XVl) වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය හෝ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය  විසින් සපයනු ලබන සේවාවන්

* (XVll) ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින පුද්ගලයෙකු විසින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට පරිභෝජනය කිරීමට  හෝ භාවිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රුපියල්වලින් ගෙවනු ලබන සේවා

* (XVII) නූල්, රෙදිපිළි හෝ ඇඟලුම්වල ගුණාත්මකභාවය,ස්වභාවය හෝ වටිනාකම වැඩි දියුණු කිරීමට හේතු වන සේවාවන් - එවැනි නිෂ්පාදන අපනයනය කරන්නන් හැර වෙනත් පුද්ගලයන්ට එවැනි සේවාවන් සපයනු ලැබේ.

(XIX) වයෝවෘද්ධ සේවා සහ ළමා සත්කාරක සේවා

* (XX) උපායමාර්ගික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති ඕනෑම ව්‍යාපෘතියකට භාණ්ඩ හෝ සේවා
* (XXi) රටට ලැබෙන ආර්ථික ප්‍රතිලාභය සැලකිල්ලට ගනිමින් හඳුනාගත් කිසියම් නිශ්චිත ව්‍යාපෘතියකට අයත් භාණ්ඩ හෝ සේවා සහ විදේශ ණය හෝ ඍජුවම රජයේ අමාත්‍යාංශ වෙත ලැබෙන පරිත්‍යාග මගින් අරමුදල් සපයන ඕනෑම යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියකට භාණ්ඩ හා සේවා

* (XXii) ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනත මගින් සපයනු ලබන භාණ්ඩ හෝ සේවා

*(XXIII) රාජ්‍ය සංස්ථාවක් විසින් කරන ඕනෑම සේවාවක්

*(XXIV) තීරුබදු රහිත සාප්පු වෙත විදේශීය මුදලින් ගෙවන දේශීයව නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ

(03) ආනයනය

*මගී ගමන් මලු නිදහස් කිරීම් - රෙගුලාසි යටතේ තීරුබදු රහිත නිෂ්කාශනයට හිමිකම් ඇති ඕනෑම ලිපියක් හෝ නැව් ගබඩා ලෙස භාවිත කිරීම සඳහා නිෂ්කාශන කරන භාණ්ඩ

* ඕනෑම තාක්‍ෂණික ද්‍රව්‍යයක් ලෙස භාවිත කළ යුතු භාණ්ඩ ව්‍යාපෘතිවල භාවිත කිරීමට  ආනයනය කරන ව්‍යාපෘතිය අවසන් වූ පසු ප්‍රතිඅපනයනය කරන පැළ, යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ උපකරණ ගුවන්යානා එන්ජින් හෝ ගුවන්යානා අමතර කොටස් ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට  විදුලිය නිෂ්පාදනය සඳහා සැපයෙන නැප්තා රසායන ද්‍රව්‍ය

* ශ්‍රී ලංකා රජයේ අමාත්‍යාංශයකට ඍජුවම විදේශ ණය හෝ පරිත්‍යාග මගින් අරමුදල් ලබාදෙන ඕනෑම යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් සඳහා සපයන භාණ්ඩ 1996 අංක 9 දරන රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික වරප්‍රසාද පනතේ විධිවිධානවලට අදාළ වන ඕනෑම රාජ්‍යයක හෝ කිසියම් සංවිධානයක මෙහෙවරක් සඳහා සපයන භාණ්ඩ

* කිසියම් විදේශීය සංවිධානයක හෝ එම සංවිධානයේ අරමුදල්වලින් ස්වභාවික හෝ මිනිස් ක්‍රියාකාරකමක් හෝ වෙනත් ක්‍රියාකාරකමක් හේතුවෙන් ඇති වන හදිසි ආපදා සහන සඳහා සපයන භාණ්ඩ


(04) විදේශ මුදලින් ගෙවීම සඳහා තීරුබදු රහිත සාප්පුවල භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම සහ සැපැයීම.
gossip lanka