1948 නිදහස ලැබෙද්දීම බලය බෙදන්නයි තිබුනේ - කිරිඇල්ල

1948දී මෙරටට නිදහස ලැබෙන විටම බලය බෙදුවේ නම් අද මෙම ප්‍රතිවිපාක ඇති නොවන්නේ යයි ඇමැති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි.

එජාපය දිගටම සිටියේ බෙදිය යුතුය යන ස්ථාවරයේ බවත් පළාත් සභා ඇති කලේද තම පක්‍ෂය බවත් ඔහු සදහන් කලේය.
ඔහු මෙම අදහස් පල කරන ලද්දේ නව ව්‍යවස්ථාවක් සදහා වූ යෝජනාවලිය සම්බන්දයෙන් අදහස් පල කරමිනි.

දැනට ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ යෝජනා පමණක් බවත් පැවසූ ඔහු ඒවා එකින් එක සාකච්ඡා කර අවසන් තීරණයක් ගත හැකි බද පැවසීය.
gossip lanka