සෙසු ආණ්ඩුකාරවරුන් 04 අද පත්වෙයි

තවත් පළාත් 04 ක් සඳහා නව ආණ්ඩුකාරවරුන් පත් කිරීම අද(07) දිනයේ සිදු කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව සබරගමුව, ඌව, උතුර සහ දකුණ යන පළාත්සභා 04 සඳහා නව ආණ්ඩුකාරවරුන් පත් කිරීමට නියමිත බව දේශපාලන ආරාංචි මාර්ග සඳහන් කළේය.
ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත පසුගියදා සියළු ආණ්ඩුකාරවරුන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළේය.

පසුගිය සිකුරාදා දිනයේදී බස්නාහිර, මධ්‍යම, උතුරු මැද, වයඹ සහ නැගෙනහිර යන පළාත් සඳහා නව ආණ්ඩුකාරවරුන් පත් කෙරුණි.

ඒ අනුව අද දිනයේදී සෙසු පළාත් 04 සඳහා ද නව ආණ්ඩුකාරවරුන් පත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.


gossip lanka