එල්ල වන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ – අමිල හිමි

තමන්ට එල්ලවි ඇති චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම අවශ්‍ය නොවන බව දඹර අමිල හිමි පවසනවා.

එම චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හැකි බවත්, තමන් වරදකරු වුවහොත් දඩුවම් විදීමට සුදානම් බවත් ඒ හිමි කියා සිටියා.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ පරිශ්‍රයේදී මාධ්‍ය අමතමින් පුජ්‍ය දඹර
අමිල හිමි මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

gossip lanka