දියවන්නා ලකුණු පුවරුව

ආණ්ඩු මාරුවත් සමගින් සන්ධානයත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය අතරත් මන්ත්‍රීවරු මාරුවීමක් දක්නට ලැබෙයි. මේ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ සංයුතිය සකස්වන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙකුගේ අවධානය යොමුව තිබේ. 2015 අගෝස්තුවේ පැවැති මහ මැතිවරණයෙන් අනතුරුව හා ඊයේ (01දා) රාත්‍රීය වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ
සංයුතිය දැක්වූයේ මේ ආකාරයෙනි.