බිහිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ T20 ලෝක ශූරතාවය ලංකාවට

බිහිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ පන්දුවාර විස්සයි විස්ස ලෝක ශූරතාවය
දිනාගැනීමට අද (30) දිනයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් විය.

ඒ, ලකුණු 36කින් ඉන්දියාව පරාජය කරමිනි.