රතිඤ්ඤා හඬ මැද මන්ත්‍රීන් පාර්ලිමේන්තු එයි

අද(14) උදෑසන 8.30 ට කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිත පක්ෂ නායක රැස්වීම සඳහා මේ වන විට මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තුව වෙත පැමිණෙමින් සිටී.

මේ වන විට පාර්ලිමේන්තු වටරවුම ප්‍රදේශයේ දැඩි
රථවාහන තදබදයක්ද ඇතිව තිබේ.