පාර්ලිමේන්තුව යලි කැදවන ගැසට් පත‍්‍රය අද නිකුත් කෙරේ !

පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැදවන දිනය සදහන් ගැසට් පත‍්‍රය අද මධ්‍යම රාත‍්‍රියේදී නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

රජයේ මුද‍්‍රණාලයට ජනාධිපති කාර්යාලය විසින් කල දැනුම් දීමකට අනුව ඒ සදහා සියළු කටයුතු සූදානම් කර සිටී.

ඒ අනුව 16 වැනිදාට පෙර දිනයක පාර්ලිමේන්තුව කැදවෙනු ඇති බවට නිල නොවන ආරංචි මාර්ග කියයි.
ආණ්ඩුව පක්‍ෂයට සමීප ආරංචි මාර්ග තහවුරු කරන්නේ මේ වන විට අවශ්‍ය කරන බහුතරය සූදානම් බවයි.