තවත් ඇතෙක් වෙඩි තබා මරලා !

උඩවලව වනෝද්‍යානයේ උඩවලව ජලාශයට ආසන්න ප්‍රදේශයේදී ඇතෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කර තිබේ.

වනජීවි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චන්දන සූරියබණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේ, අද අලුයම මෙම ඝාතනය කර ඇති බවයි.

ඝාතනයට ලක් ව ඇත්තේ අවරුදු 10 – 15 අතර
වයසේ පසුවන ඇතෙකි.

ඇතාගේ සිරුර පිළිබඳ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය අද පැවැත්වීමට නියමිත වේ.

වෙඩි තැබූ සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලීසිය සමග ඒකබද්ධව පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක බව වනජීවි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පැවසුවේ ය.