කිරිපැකට් වල රස පරීක්ෂක වාර්තාව අපි පිළිගන්නේ නෑ

ජන බලය කොළඹට විරෝධතාව අතරතුර බෙදාදී තිබු කිරිපැකට් වල විස මුසු වී නැතැ බවට රස පරීක්ෂක වාර්තාවෙන් තහවුරු වී ඇතැයි ප්‍රකාශ වුවද ඉදිරිපත් වන පරස්පර විරෝධී ප්‍රකාශ නිසා එය පිළිගත නොහැකි බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පවසයි.

කොළඹදී ඊයේ (09) පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

ජනබලය කොළඹට උද්ඝෝෂණයට ලබාදුන් කිරි
පැකට්වලට කිසිදු විසක් මුසු කර නොතිබූ බවට රස පරීක්ෂණ වාර්තාවෙන් තහවුරු වී තිබේන නීතිය හා සාමය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නලින් බණ්ඩාර මහතා ඊයේ (08) ප්‍රකාශ කළේය.