ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පි සුනිල් ප්‍රේමකුමාර දිවි ගමනට සමුදෙයි

ජනප්‍රිය රංගල ශිල්පියෙක් වන සුනිල් ප්‍රේමකුමාර මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

කොළඹ ජාතික රෝහලේදි ඔහු අභාවප්‍රාප්ත වන විට 62 වැනි වියේ පසුවූයේය.

රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ඔහු කොළඹ ජාතික
රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියේය.