හවුල් ආණ්ඩුවක් ගැන බලාපොරොත්තුවක් නෑ..- මහින්ද

බිහිවන බව කියන සභාග ආණ්ඩුව ගැන බලාපොරොත්තුවක් නැතැයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා පවසයි.

ආණ්ඩුව පාර්ශවයෙන් එවන් යෝජනාවක් ලදොත් ඒ ගැන පක්ෂයක් ලෙස තීන්දුවක් ගන්නා බවද ඒ මහතා සදහන් කරයි.

උත්සව අවස්ථාවකින් පසු මාධ්‍යවේදීන් විසින් කරන
ලද විමසීමකදී ඔහු මේ බව කියා සිටියේය.