ට‍්‍රම්ප්-මෛත‍්‍රී හමුවෙති..

73 වැනි එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ සමුළුවට සහභාගී වීම සදහා ඇමරිකාවේ නිවුයෝක් නගරයට ගොස් සිටින ජනාදිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන මහතා අමරිකානු ජනාධිපති ඩොලනඩ් ට‍්‍රම්ප් හා ජනාධිපති බිරිදද මුණ ගැසී තිබේ.

සමුළුවට පැමිණි සියලු රාජ්‍ය නායකයන් සදහා ඇමරිකා ජනාධිපතිවරයා විසින් පිරිනමන රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයටද ජනාධිපති මෛක‍්‍රිපාල සිරිසේන
මහතා සහභාගී විය.