මුතුරාජවෙලට ගෙනා තෙල් මුහුදේ පාවේ

තෙල් ප්‍රවාහන නෞකාවක සිට මුතුරාජවෙල තෙල් පිරිපහදුව වෙත තෙල් ගෙන යන ප්‍රවාහන නලයක සිදු වී ඇති ගැටලුවක් හේතුවෙන් තෙල් කාන්දුවීමක් සිදු වී තිබෙනවා.

තෙල් කාන්දුව හේතුවෙන් මුහුදේ පාවෙමින් තිබූ තෙල් මේ වන විට උස්වැටකෙයියාව වෙරළට පැමිණ ඇති බවත් වාර්තා වෙනවා. ඒ අනුව වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතුද ආරම්භ කර ඇති බවයි සඳහන්
කෙරුණේ. මෙසේ කාන්දුවට ලක්ව ඇත්තේ බලශක්ති බලාගාර සඳහා අවශ්‍ය කලුතෙල් බවයි වාර්තා වුණේ.

ඊයේ (08) උදෑසන මෙම නලයේ  තෙල් කාන්දුව ආරම්භ වී ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවීමත් සමඟ එය නැවත ප්‍රතිසංකරණය සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

මේ වන විටත් ඊට අදාළ කටයුතු සිදු වෙමින් ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.