හිටපු ජනපතිගෙන් විරෝධතා කරුවන්ට හදිසි නියෝගයක්

ජනබලය කොළඹට විරෝධතාවය හේතුවෙන් පාසල් සිසුන්ට අවහිරයක් සිදුවීමට ඉඩ නොතබන්නැයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඒකාබද්ධ
විපක්ෂයේ ක්‍රියාකාරීන්ට නියෝග කොට තිබෙනවා.

gossip lanka