බන්ධනාගාර සිරකරුවන්ට සුබ පණිවිඩයක්

ජාතික සිරකරු සැමරුම් දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා.

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිෂාන් ධනසිංහ සඳහන් කළේ, ඒ හේතුවෙන් අද දිනය පුරා සිරකරුවන් හමුවීමට ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ට අවස්ථාව ලබා දී ඇති බව යි.

මීට අමතරව ඔවුන්ට ආහාර පාන ලබා දීමට ද ඥාතීන්ට අවස්ථාව ලබා දී ඇති බව බන්ධනාගාර
කොමිසාරිස් ජනරාල්වරයා පැවසුවා.

මෙරට බන්ධනාගාරගතව සිටින සිරකරුවන් සංඛ්‍යාව 20000ක් පමණ වනවා.

ඒ අතුරින් 11000ක්ම රිමාන්ඩ් සැකකරුවන් බව සඳහන්.

බන්ධනාගාර 30ක ඔවුන් රඳවා ඇති බව ද බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.
gossip lanka