නකල්ස් ගිය 7ක් අතුරුදන්

නකල්ස් රක්ෂිතයේ චාරිකාවකට ගිය හෝමාගම ප්‍රදේශයේ හත් දෙනකු අතුරුදන්ව ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

ඔවුන් සොයා මෙහෙයුම් ආරම්භ කර තිබේ.


gossip lanka