දරණාගම කුසලධම්ම හිමියෝ අපවත් වෙති

කොළඹ 07 ශ්‍රී සම්බුද්ධාලෝක විහාරාධිපති, පූජ්‍ය දරණාගම කුසලධම්ම හිමියන් අද (03) අලුයම අපවත්වුණා.

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලයේ නිර්මාතෘවරයා වන
උන්වහන්නේ, කලක් තිස්සේ ගිලන්ව රෝහල්ගතව සිටියා.