බ්‍රිතාන්‍යයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් විරෝධතාවයක

බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපිට ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක්  විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් සංවිධානය කර තිබුණි.

බ්‍රිතාන්‍යයේ තහනම් සංවිධානයක් වූ එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයේ ධජය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට විරෝධය පල කරමින් මෙම විරෝධතා ව්‍යාපාරය පැවැත්වූ බව වාර්තා වෙයි.

මෙම විරෝධතා ව්‍යාපාරය සඳහා බ්‍රිතාන්‍යයේ
වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් මෙන්ම යුරෝපා රටවල වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් ද සහභාගී වී තිබේ.