රවීට විහිළුවක් වුණ කැබිනට් සංශෝධනය

ඊයේ (25) සිදුවූ කැබිනට් සංශෝදනය විහිලුවක් බව හිටපු මුදල් අමාත්‍ය එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවී කරුණානායක මහතා පවසයි.

ඊයේ පැවති කැබිනට් සංශෝදනය සම්බන්ධයෙන්
අදහස් දක්වමින් රවී කරුණානායක මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

ජනතාවගේ සිතුම් පැතුම් ඉටුවන ආකාරයේ වැඩපිළිවලක් නිර්මාණය කළ යුතු බව ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.