හිටපු ජනපති පොහොට්ටුවේ ජයග්‍රාහී ප්‍රතිඵල නරඹන හැටි මෙන්න - Photo

2018 පළාත්පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ මෙතෙක් ලද ප්‍රතිඵලවලට අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට ලැබී ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 1,364,439ක්.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ මේ වනවිට ජය හිමිකරගෙන ඇති ආයතන සංඛ්‍යාව 77ක් ලෙසයි සඳහන් වන්නේ.

මේ අතර හිටපු ජනාධිපතිවරයා විවේකීව මැතිවරණය නරඹන අයුරු
සඳහන් ඡායාරූපයක් අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වනවා.

එම ඡායාරූපය පහතින්.