කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල වාර්තාගත පසුබැසීමක

කොළඹ කොටස් වෙළඳපලේ දෛනික පිරිවැටුම අද (04) දිනය අවසානයේදි රුපියල් මිලියන 68.77ක් ලෙස වාර්තා වු අතර මෙය පසුගිය වසර 10ක පමණ කාලය තුළ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලෙන් වාර්තා වූ අඩුම දෛනික පිරිවැටුම ලෙස සැලකේ.

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල වාර්තාවලට අනුව 2009 වසරේ අප්‍රේල් 28 වනදා වාර්තා වී ඇති දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 64.3කි.
ඉන්පසු වාර්තා වූ අඩුම දෛනික පිරිවැටුම අද වාර්තා වූ රුපියල් මිලියන 68.77ක අගය වන බව කොටස් වෙළඳපලේ ප්‍රකාශකයෙකු පැවසිය.
gossip lanka