දුම්රියේ ගැටී සිදුවන අලි අනතුරු වළක්වාගන්න අලුත් ක්‍රමයක් හඳුන්වාදෙයි

දුම්රියේ ගැටී වන අලි මියයාම වැළැක්වීමේ අරමුණින් දුම්රිය රියදුරන් දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

ලබන සඳුදා සිට මෙය ක්‍රියාත්මක අතර, දුම්රිය මාර්ගයේ වන අලි ගැවසීම පිළිබඳව දුම්රිය රියදුරන්ට ජංගම දුරකථන කෙටි පණිවඩුයක් හරහා තොරතුරු ලබාදීමටයි මෙහිදී පියවර ගැනෙන්නේ.
අදාල කෙටි පණිවුඩ ජාලය සම්බන්ධීකරණය සඳහා විශේෂ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක්ද ස්ථාපිත කෙරෙනවා.
gossip lanka