මහින්ද හා රනිල් අතර පාර්ලිමෙන්තුවේදි විශේෂ හමුවක්..!

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අත‍ර පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී හමුවක් පැවැත්වෙන බව වාර්තාවනවා.

කෙසේ වෙතත් මෙම හමුව පැවැත්වෙන්නේ ඇයි දැයි
මෙතෙක් වාර්තාවන්නේ නැහැ.