අවුරුදු තුනක් විනාශ කරපු රට ආපහු ගොඩනගන්න

පුද්ගල න්‍යායපත්‍ර පසෙක තබා රටට න්‍යායපත්‍රයක් සකස් කරගනිමින් එය සාර්ථක කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බව පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් පවසනවා.

ඒ නව අමාත්‍යාංශයේ දිවුරුම් දුන් දිනේෂ් ගුණවර්ධන ආශිර්වාද ලබා
ගැනීම සඳහා උන්වහන්සේ බැහැදුටු අවස්ථාවේදී.

මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ දිව්රුම් දුන් අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඊයේ (04) පෙරවරුවේ කොළඹ බෞද්ධාලෝක මාවත ධර්ම ආයතනයට පැමිණ පුජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් බැහැදැක අශිර්වාද ලබාගත්තා.