පැළවත්ත "කූල් ප්ලැනට්" ගිනි ගනී - (video)

බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති ප්‍රසිද්ධ කූල් ප්ලැන්ට් නිමි ඇඳුම් අළෙවි සැල තුළ ගින්නක් හට ගෙන තිබේ.

අද(11) පෙරවරුවේ මෙම ගින්න හට ගෙන ඇත. මේ වන විට ගිණි නිවන හමුදාව යොදා ගින්න නිවීමට කටයුතු කරමින් සිටී.