රතන හිමි මෝටර්රථය ජනපති කාර්යාලයට බාරදෙයි

ජනාධිපති උපදේශක අතුරලියේ රතන හිමියන් උන්වහන්සේට ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් ලබා දී තිබූ මෝටර් රථය හා රියදුරු ඊයේ (01දා) ආපසු බාරදී ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධව අප අතුරලියේ රතන හිමියන්ගෙන් කළ විමසීමකදී උන්වහන්සේ කියා
සිටියේ මෝටර් රථය හා රියදුරු ආපසු බාරනොදුන් බවයි.gossip lanka