පොලිසියේ හතරක් තනි මිනිසෙකු මහ පාරේ බිම දමාගෙන ගුටි අනී.. (Video)

බේරුවල නගර ආසන්නයේදී පොලිස් නිලධාරීන් සිවු දෙනෙකු විසින් පුද්ගලයෙකුට බිම දමාගෙන පහර දෙන අයු දැක්වෙන වීඩියෝවක් සමාජ ජාලයන්හි සංසරනය වෙයි.

බීමතින් යතුරු පැදිය පැදවූයේ යයි ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සදහා පොලීසිය මෙසේ පහර දී ඇතැයි එහි
සිටි පුද්ගලයන් සදහන් කර ඇත.