අමිත් බන්ධනාගාරයේදී උපවාසයක

මහසොහොන් බලකායේ නායක අමිත් වීරසිංහ මහතා ඔහු රඳවා තිබෙන අනුරාධපුර බන්ධනාගාරය තුළ ආහාර ලබාගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් උපවාසයක් ආරම්භ කර තිබේ.

පසුගියදා මහනුවර ඇතිවූ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරිණි.

තමා නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලමින් පෙරේදා(11 දා) සිට
ඔහු මෙම උපවාසය ආරම්භ කර ඇත.