මාස 03න් එජාපය ගොඩගන්න වැඩපිළිවෙලක්

2020 ජනාධිපතිවරණය ජයග‍්‍රහණය කිරීමේ අරමුණින් එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය නගාසිටුවීමේ වැඩපිළිවෙලක් අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන විසින් සකස් කර තිබෙනවා. පක්‍ෂයේ සියළු දෙනාට සාධාරණයක් ඉටුවන අයුරින් මාස 3 ක් ඇතුළත එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය නගා සිටුවීමටයි අවධානය යොමුව ඇත්තේ.

පක්‍ෂ අභ්‍යන්තරයේ මතුව ඇති ගැටළු නිරාකරණය කරමින් සියළු පාර්ශව සමග සාකච්ඡා කර ජයග‍්‍රාහී
ගමනක් ආරම්භ කිරීම මෙහි අපේක්‍ෂාවයි.