ශ්‍රී ලාංකික කත කුවේටයේදී දිවිනසා ගනී

කුවේට්‌හි සේවයේ නියුතුව සිටි ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක සියදිවි හානි කරගෙන ඇත.

සිය සේවා ස්‌ථානයේ කාමරයක ඇය මෙසේ සියදිවි හානි කරගෙන ඇතැයි විදෙස්‌ පුවත් සඳහන් කරයි.

ඇයගේ සියදිවි හානි කර ගැනීමට හේතුව මෙතෙක්‌ අනාවරණය වී නොමැත.

සිද්ධිය පිළිබඳව කුවේට්‌ ආරක්‍ෂක අංශ වැඩිදුර
පරීක්‍ෂණ පවත්වයි.

ලසිත දුමින්ද