ලිට්රෝ සභාපති යලි රිමාන්ඩ්

අත්අඩංගුවට ගෙන අද දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතකර සිටි ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ ෂලීල මුණසිංහ මේ මස 25 දක්වා යලි රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබේ.

ඔහු නැවත අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදී  කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් මෙම නියෝගය ලබා දී තිබේ.