උපාධිධාරී රැකියාලාභීන්ගේ ලයිස්තුව මෙන්න

රැකියා සඳහා තෝරාගෙන ඇති උපාධිධාරීන්ගෙන් නාම ලේඛනය රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

මෙම නාම ලේකණය රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇත.

නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම සජීවිව මෙතැනින් - (Live)

ව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමේ උත්සවය මහනුවර ඓතිහාසික දළදා මාළිගාවේ මඟුල් මඩුවේදී අද (12) පෙ.ව 8.30 ට ආරම්භ වනවා.

කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 28 දෙනෙකු හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 40 දෙනෙකු ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ අද මෙලෙස දිවුරුම් දෙනවා.

general election 2020

2020 මහ මැතිවරණයේ සමස්ත  මනාප ප්‍රතිඵල මෙන්න